REG_droon.JPG

arrow Põhimäärus

Õpilasesinduse liikmed 2019/20 õppeaastal

  • Õpilasesinduse juhatus käib koos igal kolmapäeval kell 15.00.
  • Õpilasesinduse üldkogu käib koos kord kuus.
  • Õpilasesindus tegeleb kooliürituste korraldamisega, räägib kaasa õppetööd puudutavates küsimustes.
  • Õpilasesinduse liikmed on eeskujuks kaasõpilastele.
  • Õpilasesinduse koosoleku protokollid on tutvumiseks kooli kantseleis.

Kontakt: opilasesindus[at]reg.ee