REG_droon.JPG

Koolivaheajad

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) viimane koolipäev on 9.juuni 2020 V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Õppeaasta eesmärgid

  • Waldorfpedagoogika põhimõtete rakendamine muudab õppeprotsessi tulemuslikumaks ja aitab tagada õppijate õpitahte.
  • Õpilaste individuaalsusega arvestamiseks rakendatakse konkreetsed tegevused igal tasandil: ainetunnis, klassijuhatajatöös,  kooli juhtimisel, huvitegevuses.  
  • Parandada klasside praktikanädalate, suundade õppepraktikate ja klasside õppekäikude läbiviimist.
  • Tähistada  vääriliselt  koolimaja 90. sünnipäeva.

Õppenõukogud

Eksamid

Päevakava (sh tunniplaan)
Õppestipendium
Kodukord
Arenguvestluste läbiviimise kord
Uurimistööde koostamise juhend