REG_droon.JPG

Kooli medõde: Tamara Hromenkova

Vastuvõtu aeg: teisipäev ja neljapäev kell 08.00 - 15.00

Teadmiseks lapsevanemale:
Väljavõte sotsiaalministri määrusest nr 54 Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale 
§ 2 lõige  4) õpilase või alaealise õpilase lapsevanema teavitamine vajadusest läbida perearsti ennetav tervisekontroll II, V ja IX klassis ja hambahaigusi ennetav arstlik kontroll I, III, V, VII ja IX klassis;

https://www.riigiteataja.ee/akt/13349448

 

Eripedagoogid

Eripedagoog: Jelena Zakharova

Vastuvõtu aeg: esmaspäev ja reede kell 08.00 - 13.00

Eripedagoog: Lena Jaago


Sotsiaalpedagoog

Annely Niglas


Psühholoog

Vastavalt vajadusele ostab kool teenust sisse Tartu, Tallinna ja Rakvere psühholoogidelt