REG_droon.JPG

Teated

Juhul, kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusministri plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Kuni 15. maini säiliks praegune distantsõpe.

Pärast 15. maid kuni suvevaheaja alguseni saavad koolid tegeleda vabamas vormis õpilaste arendamisega.

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.

Gümnaasiumide sisseastumiskatsed võib korraldada pärast 15. maid viisil, et ühte ruumi ei kogune korraga üle kümne inimese, õpilased on hajutatud koolimaja erinevatesse ruumidesse.

12. klassi lõpetajad peavad tänavu tegema kaks riigieksamit: mai lõpus ning juuni alguses eesti keele või eesti keel kui teise keele ning matemaatika eksami.

Pärast 15. maid toimuvad konsultatsioonid ja eksamiteks ettevalmistus.

Riigieksamitulemused selguvad 30. juunil.

IV vaheaeg 20. aprill – 26. aprill 2020.

 

Kooli kantselei on avatud tööpäeviti 9.00-14.00

Info telefonil 32 23 940

 

Olge terved ja palju päikest!

Kooli juhtkond ja õpetajad