Erasmus+Rakvere Eragümnaasium viib 2023. aastal ellu Erasmus+ projekti Kaasav ja kaasatud õpetaja. Projekt koosneb ühest töövarjutusreisist Lätti suuremale grupile ja kahest koolitusest.

Töövarjutamise käigus vaadeldakse tunde, tutvutakse õpikeskkonnaga ja suheldakse Läti kolleegide ja kooli juhtkonnaga, et võrrelda probleeme ja võimalikke lahendusi kaasamise ja digilahenduste osas.

Koolitustel õpitakse erinevate veebipõhiste õppemeetoditega kaasnevaid võimalusi ja ohtusid, õpilaste juhendamist digimaailmas, allikakriitilisust ning kooli digipoliitikate väljatöötamist; kaasaegse õpikäsitlusega ühilduvat õppeprotsessi läbiviimist (universaalselt kujundatud õppimise raamistik) ja diferentseerimist.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon Eesti Erasmus+ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kaudu ning selle elluviimiseks on koolile eraldatud 22 745 eurot.


Septembri alguses käisid meie kooli õpetajad ja direktor Lätis kogemusi kogumas ja vahetamas. Projekti „Kaasav ja kaasatud õpetaja“ raames külastati Aloja kooli.

Aloja keskkool asub väikelinnas, peatselt saab koolist põhikool. Kooli ees seisvad probleemid on võrreldavad Eesti koolide omadega, kõige suuremat väljakutset pakub kaasava hariduse rakendamine ning väga erinevate õpioskuste, motivatsiooni ja võimekusega õpilaste õpetamine samaaegselt ühes klassis.

Läti kolleegid näitasid oma tunde ja õpikeskkonda, tutvustasid oma toimetulekumehhanisme seoses kaasamisega. Erinevalt meist on neil näiteks klassides kasutatud abiõpetajaid, samas on Aloja koolis olnud tugiisik vaid liikumispuudega õpilastel. Lihtsustatud õppekaval olevaid õpilasi neil pole, need lapsed õpivad neile mõeldud koolis.

Vaatasime ringi klassides, tutvusime digilahendustega ning ka kooli teiste rajatistega. Digivaldkonnas oli huvitav tõdeda, et Lätis peetakse olulisemaks algklasside õpetamisel digilahenduste kasutamist, vanemad klassid ajavad pigem tahvli ja muude analoogvahenditega läbi, samas kui meie koolis üritatakse nutivahendid algklasside majast pigem eemal hoida.

Läti kolleegidega vesteldes selgus, et tehisaru kasutamine õppetöös või selle lubamatu kasutamise ärahoidmine ei ole Lätis veel teemaks. Õpetajate hinnangul nende õpilased AI-l kodutöid teha ei lase ning ka õpetajad ise ei kasuta tehisaru abi.

Tagasiteel külastas meie kooli esindus Mazsalaca kooli, millega on plaanis sõlmida püsivad koostöösuhted. Sealne juhtkond oli kohe valmis käed lööma, nüüd on vaja viimistleda koostöö põhimõtted ja täpsemad plaanid.


Perioodil 2022-2024 on Rakvere Eragümnaasium partner rahvusvahelises koostööprojektis „Literature in foreign language classes“. Peamine teema, mida projekt käsitleb, on teadmiste, materjalide, tegevuste ja kasutuskogemuse arendamine võõrkeele, eelkõige inglise keele õpetamisel, kasutades klassikalist kirjandust.

Koostöö tulemuseks ei ole lihtsalt raamatute lugemine, vaid 21. sajandi võtmepädevuste, näiteks kriitiliste oskuste nagu mõtlemise, emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse, koostöö ja sallivuse arendamine.

Projektis osalevad Mazsalaca keskkool Lätist, Liceo Manin Cremona linnast Põhja-Itaalias ja Namık Karamancı Fen Lisesi kool Antalyast Türgis.

Projekti „Literature in a foreign language class“ (2022-1-LV01-KA220-SCH-000088360-P1) rahastab Euroopa Komisjon Läti Erasmus+ agentuuri kaudu.

 

Rakvere Eragümnaasiumi õpilased käisid Itaalias Shakespeare’i jälgi otsimas

Erasmus+ projekti „Kirjandus võõrkeeletunnis“ raames külastasid eragümnaasiumi õpilased Põhja-Itaalias, Cremonas asuvat partnerkooli Liceo Manin. Koos õpilastega Itaaliast, Türgist ja Lätist uuriti ühistes töötubades piirkonna rolli kirjanduses, aga tutvuti ka kooli ja linnaga.

Liceo Manin üllatas Rakvere noori ennekõike oma hoonega – kui eragümnaasium toimetab võrdlemisi väikeses ja armsas puumajas, siis Itaalia kool asub omaaegses kloostrihoones ja selle juurde kuulunud kloostrikoolis ning koolil on lausa oma kirik. Välimus on aga tihtipeale petlik, koolimaja oli sisustatud väga kaasaegselt, kui välja arvata tualettruumid, mis oma põhifunktsiooni täitsid eesti noorte jaoks täiesti üllatavalt valges emailraamis aukudega põrandas.

Kirjandusprogrammi raames käsitleti Shakespeare’i Itaalia näidendeid, mille tegevus toimus sealkandis, ning Ernest Hemingway romaani „Hüvasti, relvad!“. Hemingway töötas I maailmasõja ajal Itaalias kiirabiauto juhina. Tema tolleaegsest kogemusest ning suhtest ühe meditsiiniõega on nimetatud romaan inspireeritud. 

Nii külastasid õpilased lisaks Cremonale ka Milanot, Veronat, Veneetsiat ning maalilist Sirmione linnakest Garda järve kaldal. Milanos küll Hemingway jälgi ei aetud, aga tutvuti nii ajaloolise kui ülimoodsa linnaarhitektuuriga. Veronas külastati nn Julia maja, mille rõdu all Romeo oma tundeid käis välja valamas. Veneetsias nägid õpilased ajaloolist juutide getot ja kuulsid nende elust-olust Shakespeare’i ja „Veneetsia kaupmehe“ aegadel. Loomulikult kuulus programmi ka gondlisõit kanalitel.

Nüüd valmistub eragümnaasium vastu võtma külalisi teistest maadest, et tutvustada oma kogemusi kirjanduse käsitlemisel võõrkeeletundides ning uurida siinseid keskkonnateemasid.


Erasmus+ 2019 - 2022

Rakvere Eragümnaasium viib 2023. aastal ellu Erasmus+ projekti Kaasav ja kaasatud õpetaja. Projekt koosneb ühest töövarjutusreisist Lätti suuremale grupile ja kahest koolitusest.

Töövarjutamise käigus vaadeldakse tunde, tutvutakse õpikeskkonnaga ja suheldakse Läti kolleegide ja kooli juhtkonnaga, et võrrelda probleeme ja võimalikke lahendusi kaasamise ja digilahenduste osas.

Koolitustel õpitakse erinevate veebipõhiste õppemeetoditega kaasnevaid võimalusi ja ohtusid, õpilaste juhendamist digimaailmas, allikakriitilisust ning kooli digipoliitikate väljatöötamist; kaasaegse õpikäsitlusega ühilduvat õppeprotsessi läbiviimist (universaalselt kujundatud õppimise raamistik) ja diferentseerimist.

Projekti rahastab Euroopa Komisjon Eesti Erasmus+ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuuri kaudu ning selle elluviimiseks on koolile eraldatud 22 745 eurot.


Septembri alguses käisid meie kooli õpetajad ja direktor Lätis kogemusi kogumas ja vahetamas. Projekti „Kaasav ja kaasatud õpetaja“ raames külastati Aloja kooli.

Aloja keskkool asub väikelinnas, peatselt saab koolist põhikool. Kooli ees seisvad probleemid on võrreldavad Eesti koolide omadega, kõige suuremat väljakutset pakub kaasava hariduse rakendamine ning väga erinevate õpioskuste, motivatsiooni ja võimekusega õpilaste õpetamine samaaegselt ühes klassis.

Läti kolleegid näitasid oma tunde ja õpikeskkonda, tutvustasid oma toimetulekumehhanisme seoses kaasamisega. Erinevalt meist on neil näiteks klassides kasutatud abiõpetajaid, samas on Aloja koolis olnud tugiisik vaid liikumispuudega õpilastel. Lihtsustatud õppekaval olevaid õpilasi neil pole, need lapsed õpivad neile mõeldud koolis.

Vaatasime ringi klassides, tutvusime digilahendustega ning ka kooli teiste rajatistega. Digivaldkonnas oli huvitav tõdeda, et Lätis peetakse olulisemaks algklasside õpetamisel digilahenduste kasutamist, vanemad klassid ajavad pigem tahvli ja muude analoogvahenditega läbi, samas kui meie koolis üritatakse nutivahendid algklasside majast pigem eemal hoida.

Läti kolleegidega vesteldes selgus, et tehisaru kasutamine õppetöös või selle lubamatu kasutamise ärahoidmine ei ole Lätis veel teemaks. Õpetajate hinnangul nende õpilased AI-l kodutöid teha ei lase ning ka õpetajad ise ei kasuta tehisaru abi.

Tagasiteel külastas meie kooli esindus Mazsalaca kooli, millega on plaanis sõlmida püsivad koostöösuhted. Sealne juhtkond oli kohe valmis käed lööma, nüüd on vaja viimistleda koostöö põhimõtted ja täpsemad plaanid.


Perioodil 2022-2024 on Rakvere Eragümnaasium partner rahvusvahelises koostööprojektis „Literature in foreign language classes“. Peamine teema, mida projekt käsitleb, on teadmiste, materjalide, tegevuste ja kasutuskogemuse arendamine võõrkeele, eelkõige inglise keele õpetamisel, kasutades klassikalist kirjandust.

Koostöö tulemuseks ei ole lihtsalt raamatute lugemine, vaid 21. sajandi võtmepädevuste, näiteks kriitiliste oskuste nagu mõtlemise, emotsionaalse ja sotsiaalse intelligentsuse, koostöö ja sallivuse arendamine.

Projektis osalevad Mazsalaca keskkool Lätist, Liceo Manin Cremona linnast Põhja-Itaalias ja Namık Karamancı Fen Lisesi kool Antalyast Türgis.

Projekti „Literature in a foreign language class“ (2022-1-LV01-KA220-SCH-000088360-P1) rahastab Euroopa Komisjon Läti Erasmus+ agentuuri kaudu.

 

Rakvere Eragümnaasiumi õpilased käisid Itaalias Shakespeare’i jälgi otsimas

Erasmus+ projekti „Kirjandus võõrkeeletunnis“ raames külastasid eragümnaasiumi õpilased Põhja-Itaalias, Cremonas asuvat partnerkooli Liceo Manin. Koos õpilastega Itaaliast, Türgist ja Lätist uuriti ühistes töötubades piirkonna rolli kirjanduses, aga tutvuti ka kooli ja linnaga.

Liceo Manin üllatas Rakvere noori ennekõike oma hoonega – kui eragümnaasium toimetab võrdlemisi väikeses ja armsas puumajas, siis Itaalia kool asub omaaegses kloostrihoones ja selle juurde kuulunud kloostrikoolis ning koolil on lausa oma kirik. Välimus on aga tihtipeale petlik, koolimaja oli sisustatud väga kaasaegselt, kui välja arvata tualettruumid, mis oma põhifunktsiooni täitsid eesti noorte jaoks täiesti üllatavalt valges emailraamis aukudega põrandas.

Kirjandusprogrammi raames käsitleti Shakespeare’i Itaalia näidendeid, mille tegevus toimus sealkandis, ning Ernest Hemingway romaani „Hüvasti, relvad!“. Hemingway töötas I maailmasõja ajal Itaalias kiirabiauto juhina. Tema tolleaegsest kogemusest ning suhtest ühe meditsiiniõega on nimetatud romaan inspireeritud. 

Nii külastasid õpilased lisaks Cremonale ka Milanot, Veronat, Veneetsiat ning maalilist Sirmione linnakest Garda järve kaldal. Milanos küll Hemingway jälgi ei aetud, aga tutvuti nii ajaloolise kui ülimoodsa linnaarhitektuuriga. Veronas külastati nn Julia maja, mille rõdu all Romeo oma tundeid käis välja valamas. Veneetsias nägid õpilased ajaloolist juutide getot ja kuulsid nende elust-olust Shakespeare’i ja „Veneetsia kaupmehe“ aegadel. Loomulikult kuulus programmi ka gondlisõit kanalitel.

Nüüd valmistub eragümnaasium vastu võtma külalisi teistest maadest, et tutvustada oma kogemusi kirjanduse käsitlemisel võõrkeeletundides ning uurida siinseid keskkonnateemasid.


Erasmus+ 2019 - 2022