Meie koolist

Õppenõukogu


Õppenõukogud 2020/2021. õppeaastal

27. august 2020 (2019/2020. õppeaasta viimane õppenõukogu)

 • õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
 • 2019/2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja analüüs;
 • 2019/2020. õppeaasta sisehindamise kokkuvõte läbiarutamine;
 • 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine;
 • COVID-19 ohust tulenevate riskide läbiarutamine
 • Koduõppe kinnitamine

jaanuar 2021

 • I poolaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs;
 • õppekava täitmise analüüs.

mai 2021

 • 1.-8. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi, täiendavale õppetööle jätmine;
 • 10. ja 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi ja täiendavale õppetööle jätmine.

juuni 2021

 • põhikooli lõpetamine ja 9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine. 

 juuni 2021

 • 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi või klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste alusel;
 • gümnaasiumi lõpetamine, 12. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

august 2021

 • 2020/2021. õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
 • 2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte  ja sisehindamine;
 • Aasta 2017-2021 sisehindamise kokkuvõte;
 • 021/2022. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.

Õppenõukogud 2020/2021. õppeaastal

27. august 2020 (2019/2020. õppeaasta viimane õppenõukogu)

 • õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
 • 2019/2020. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte ja analüüs;
 • 2019/2020. õppeaasta sisehindamise kokkuvõte läbiarutamine;
 • 2020/2021 õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine;
 • COVID-19 ohust tulenevate riskide läbiarutamine
 • Koduõppe kinnitamine

jaanuar 2021

 • I poolaasta õppe- ja kasvatustöö analüüs;
 • õppekava täitmise analüüs.

mai 2021

 • 1.-8. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi, täiendavale õppetööle jätmine;
 • 10. ja 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi ja täiendavale õppetööle jätmine.

juuni 2021

 • põhikooli lõpetamine ja 9. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine. 

 juuni 2021

 • 1.-8. ja 10., 11. klassi õpilaste üleviimine järgmisse klassi või klassikursust kordama jätmine täiendava õppetöö tulemuste alusel;
 • gümnaasiumi lõpetamine, 12. klassi õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

august 2021

 • 2020/2021. õppeaasta lõpetamisest (täiendava õppetöö tulemused, üleviimine järgmisse klassi, klassikursust kordama jätmine, kooli lõpetamine);
 • 2020/2021. õppeaasta õppe- ja kasvatustöö kokkuvõte  ja sisehindamine;
 • Aasta 2017-2021 sisehindamise kokkuvõte;
 • 021/2022. õppeaasta üldtööplaani arutamine ja kinnitamine.