Vastuvõtt

Vastuvõtt 1. klassi


Alates 1. jaanuarist saab lapsevanem esitada 2023/2024 õppeaasta 1. klassi vastuvõtmise avalduse ja sõlmida  kooliga lepingu Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli astumiseks.

Avaldus 1. klassi astumiseks

Rakvere Eragümnaasiumi lasteaias Kaur tegutseb eelkool 6-aastastele lastele. Selle lõpetanud lapsed võetakse 1.klassi vastu eelisjärjekorras. Koolivalmiduse hindamisel toimub perevestlus ja õpetaja kohtumine lapsega. Aluseks võetakse ka lasteaiast kaasa antud  koolivalmiduskaarti.

Rakvere Eragümnaasiumis ei ole õppemaksu.

Tegutseme algklassidemajas, suures koolimajas ja kunsti- ja käsitöömajas (Tööstuse tn 1).

Tunnid algavad  koolis kell 8.30.

Pärast koolitunde on 1. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas.

Vahetundidel viibivad lapsed kooliõues.

 

Kooli põhimõtted.

Hoolivus. Loovus. Areng

Koolile on antud Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt „Hea kooli teerajaja” tiitel 2021,  õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, turvalise ja koostöise koolikultuuri  märkamise kujundamise eest.

Üle 30-aastase kogemusega erakoolis on loodud mitmekülgsed võimalused õpilase individuaalsuse  arenguks. Kooli eesmärk on olla perele  usaldusväärne partner  õpilase arengu toetamisel. Koostöös lapsevanemaga saame tagada, et meie õpilastest  kasvavavd loovad ja koostöövõimelised positiivse ellusuhtumisega inimesed. Väga oluline on lapsevanema  ja õpilase rahulolu kooliga.

Õpilased saavad kooli toetavas keskkonnas osaleda mitmesugustes huviringides ja traditsioonilistel koolipere üritustel nagu kooli sünnipäev, miikaelimäng, jõululaat, kirikukontsert, spordipäevad jpm. Kool väärtustab iga õpilase individuaalset huviharidust ja  panustab  energiat, et tekiks  koostegemise ja koosolemise rõõm.

Me väärtustame hirmuta õppimist ja eneseteadlikult tegutsemist.  Arvestame laste  eakohase arengu, võimete ja individuaalsete erinevustega.  Kui õpilane vajab  eri- või tõhustatud tuge, siis on vajalik dokumentatsiooni olemasolu ja vanemapoolne  koostöö soov.

Rakvere Eragümnaasium   rakendab  KIVA- programmi metoodikat, et  toetada  õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalse intelligentsuse arengut  ja tagada  kiusamisvaba  koolikeskkond.

Rakvere Eragümnaasium  täidab  põhikooli riiklikku õppekava. Vastavalt õppekavale  arendatakse laste teadmisi, oskusi, laiendatakse silmringi ja   juhtatakse   õpilste elujärgule olulistesse maailmadesse. Kohanemine, kord ja  koostööoskused  kujunevad välja tegutsemisrõõmust, vaimustusest ja kreatiivsusest. Kool kasutab õppetöö läbiviimisel waldorfpedagoogika elemente.

Õpilane peab ennast ja oma isiklikku maailmavaadet otsima ning selles eneseleidmises oma ülesandeid siin maailmas tundma õppima.

„Ei tule küsida, mida inimesel  on vaja kehtiva ühiskondliku korra tarbeks teada ja suuta, vaid mis on inimeses eelduslikku ja mida võiks temas arendada. Siis on võimalik  kasvavast põlvkonnast ühiskonda üha uusi jõude juurde  tuua. Siis jääb seal alati püsima see, mida need inimesed temast teevad,  mitte aga ei voolita kasvavast  põlvkonnast seda, mida kehtiv sotsiaalne organisatsioon tahab temast teha.” (R. Steiner)

Alates 1. jaanuarist saab lapsevanem esitada 2023/2024 õppeaasta 1. klassi vastuvõtmise avalduse ja sõlmida  kooliga lepingu Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli astumiseks.

Avaldus 1. klassi astumiseks

Rakvere Eragümnaasiumi lasteaias Kaur tegutseb eelkool 6-aastastele lastele. Selle lõpetanud lapsed võetakse 1.klassi vastu eelisjärjekorras. Koolivalmiduse hindamisel toimub perevestlus ja õpetaja kohtumine lapsega. Aluseks võetakse ka lasteaiast kaasa antud  koolivalmiduskaarti.

Rakvere Eragümnaasiumis ei ole õppemaksu.

Tegutseme algklassidemajas, suures koolimajas ja kunsti- ja käsitöömajas (Tööstuse tn 1).

Tunnid algavad  koolis kell 8.30.

Pärast koolitunde on 1. klassi lapsel võimalus osaleda pikapäevarühmas.

Vahetundidel viibivad lapsed kooliõues.

 

Kooli põhimõtted.

Hoolivus. Loovus. Areng

Koolile on antud Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt „Hea kooli teerajaja” tiitel 2021,  õpilaste individuaalsete vajaduste arvestamise, turvalise ja koostöise koolikultuuri  märkamise kujundamise eest.

Üle 30-aastase kogemusega erakoolis on loodud mitmekülgsed võimalused õpilase individuaalsuse  arenguks. Kooli eesmärk on olla perele  usaldusväärne partner  õpilase arengu toetamisel. Koostöös lapsevanemaga saame tagada, et meie õpilastest  kasvavavd loovad ja koostöövõimelised positiivse ellusuhtumisega inimesed. Väga oluline on lapsevanema  ja õpilase rahulolu kooliga.

Õpilased saavad kooli toetavas keskkonnas osaleda mitmesugustes huviringides ja traditsioonilistel koolipere üritustel nagu kooli sünnipäev, miikaelimäng, jõululaat, kirikukontsert, spordipäevad jpm. Kool väärtustab iga õpilase individuaalset huviharidust ja  panustab  energiat, et tekiks  koostegemise ja koosolemise rõõm.

Me väärtustame hirmuta õppimist ja eneseteadlikult tegutsemist.  Arvestame laste  eakohase arengu, võimete ja individuaalsete erinevustega.  Kui õpilane vajab  eri- või tõhustatud tuge, siis on vajalik dokumentatsiooni olemasolu ja vanemapoolne  koostöö soov.

Rakvere Eragümnaasium   rakendab  KIVA- programmi metoodikat, et  toetada  õpilaste sotsiaalset ja emotsionaalse intelligentsuse arengut  ja tagada  kiusamisvaba  koolikeskkond.

Rakvere Eragümnaasium  täidab  põhikooli riiklikku õppekava. Vastavalt õppekavale  arendatakse laste teadmisi, oskusi, laiendatakse silmringi ja   juhtatakse   õpilste elujärgule olulistesse maailmadesse. Kohanemine, kord ja  koostööoskused  kujunevad välja tegutsemisrõõmust, vaimustusest ja kreatiivsusest. Kool kasutab õppetöö läbiviimisel waldorfpedagoogika elemente.

Õpilane peab ennast ja oma isiklikku maailmavaadet otsima ning selles eneseleidmises oma ülesandeid siin maailmas tundma õppima.

„Ei tule küsida, mida inimesel  on vaja kehtiva ühiskondliku korra tarbeks teada ja suuta, vaid mis on inimeses eelduslikku ja mida võiks temas arendada. Siis on võimalik  kasvavast põlvkonnast ühiskonda üha uusi jõude juurde  tuua. Siis jääb seal alati püsima see, mida need inimesed temast teevad,  mitte aga ei voolita kasvavast  põlvkonnast seda, mida kehtiv sotsiaalne organisatsioon tahab temast teha.” (R. Steiner)