Erasmus+"Let me show you around" on Euroopa Liidu finantseeritud projekt, milles osalevad viis kooli, lisaks Rakvere Eragümnaasiumile Mazsalaca keskkool Lätis, Geniko Lykeio Volou Kreekas, Istituto Tecnico Commerciale "Vitale Giordano" Itaalias ja Escola Básica e Secundária de Canelas Portugalis. Projekt keskendub partnerkoolide kogemuste vahetamisele ja teadmiste edendamisele. Peamine eesmärk on suurendada osalejate teadmisi ja oskusi ettevõtluse alal, keskendudes sellele, kuidas on võimalik siduda ettevõtlust ja turismi. Lisaks käsitletakse keskkonnateemasid.

Rahvusvahelise koostööprojekti kaudu saab parandada ka õpilaste (ja õpetajate) keeleoskust, suurendada sallivust ning mõista kultuuridevahelisi erinevusi.


Meie kool võõrustas Erasmus+ projekti külalisi Itaaliast, Kreekast, Lätist ja Portugalist 9.-16. veebruarini 2020. Partnerkoolid võtsid osa keelenädala tegevustest, esinesid kontserdil, töötasid projekti teemadega ja tutvusid kohalike ettevõtete ning vaatamisväärsustega.

Töötubades keskenduti keskkonnakaitsele, ettevõtlusvaldkonnas oli fookuses taluturism ning kohalike väärtuste rikastamine ja turismitooteks vormimine. Lisaks turismitalude külastamisele toimusid väljasõidud Ida-Virumaale ja Tallinna.

Suur tänu kõigile, kes aitasid projektikohtumist ette valmistada ja läbi viia, eriti suur tänu peredele, kes külalised oma koju võtsid!

 

Õpetaja Maris ja IT-juht Indrek käisid 19.-23. novembril Portugalis, Vila Nova da Gaias, külastamas meie sealset partnerkooli. Reisi eesmärk oli tutvuda teiste partneritega ning õppida kasutama internetiportaali eTwinning, millega Portugali koolil on suured kogemused. Lisaks plaaniti õppekohtumist Eestis ning väisati erinevaid paiku, mida meie õpilased võiksid külastada 2020. aasta sügisel toimuva projektikohtumise käigus.

"Let me show you around" on Euroopa Liidu finantseeritud projekt, milles osalevad viis kooli, lisaks Rakvere Eragümnaasiumile Mazsalaca keskkool Lätis, Geniko Lykeio Volou Kreekas, Istituto Tecnico Commerciale "Vitale Giordano" Itaalias ja Escola Básica e Secundária de Canelas Portugalis. Projekt keskendub partnerkoolide kogemuste vahetamisele ja teadmiste edendamisele. Peamine eesmärk on suurendada osalejate teadmisi ja oskusi ettevõtluse alal, keskendudes sellele, kuidas on võimalik siduda ettevõtlust ja turismi. Lisaks käsitletakse keskkonnateemasid.

Rahvusvahelise koostööprojekti kaudu saab parandada ka õpilaste (ja õpetajate) keeleoskust, suurendada sallivust ning mõista kultuuridevahelisi erinevusi.


Meie kool võõrustas Erasmus+ projekti külalisi Itaaliast, Kreekast, Lätist ja Portugalist 9.-16. veebruarini 2020. Partnerkoolid võtsid osa keelenädala tegevustest, esinesid kontserdil, töötasid projekti teemadega ja tutvusid kohalike ettevõtete ning vaatamisväärsustega.

Töötubades keskenduti keskkonnakaitsele, ettevõtlusvaldkonnas oli fookuses taluturism ning kohalike väärtuste rikastamine ja turismitooteks vormimine. Lisaks turismitalude külastamisele toimusid väljasõidud Ida-Virumaale ja Tallinna.

Suur tänu kõigile, kes aitasid projektikohtumist ette valmistada ja läbi viia, eriti suur tänu peredele, kes külalised oma koju võtsid!

 

Õpetaja Maris ja IT-juht Indrek käisid 19.-23. novembril Portugalis, Vila Nova da Gaias, külastamas meie sealset partnerkooli. Reisi eesmärk oli tutvuda teiste partneritega ning õppida kasutama internetiportaali eTwinning, millega Portugali koolil on suured kogemused. Lisaks plaaniti õppekohtumist Eestis ning väisati erinevaid paiku, mida meie õpilased võiksid külastada 2020. aasta sügisel toimuva projektikohtumise käigus.