Infotehnoloogia õppesuund


Õppesuuna eesmärk on valmistada õpilasi  ette õppimiseks kõrgema  astme õppeasutuses ning  pakkuda sügavamalt huvitatud  õpilastele teadmisi ja oskusi infotehnoloogia erinevatest valdkondadest.

Õppesuuna läbinud õpilasel on teadmisi ja kogemusi olulisematest infotehnoloogiaga seonduvatest valdkondadest ning ta oskab teha valikuid, mis aitavad kaasa õigete otsuste tegemisele haridustee valikul ning paremale integreerumisele tööturuga.

Õpilastel areneb infotehnoloogia ja meediavahendite kasutamise oskus informatsiooni vastuvõtmiseks, kasutamiseks, edastamiseks, analüüsimiseks ja hankimiseks. Antakse praktiline arvutioskus kontoritarkvara, tekstitöötluse, interneti ja tabelarvutuse kasutamiseks, esitlusgraafika loomiseks, informatsiooni haldamiseks.

Õppesuuna eesmärk on valmistada õpilasi  ette õppimiseks kõrgema  astme õppeasutuses ning  pakkuda sügavamalt huvitatud  õpilastele teadmisi ja oskusi infotehnoloogia erinevatest valdkondadest.

Õppesuuna läbinud õpilasel on teadmisi ja kogemusi olulisematest infotehnoloogiaga seonduvatest valdkondadest ning ta oskab teha valikuid, mis aitavad kaasa õigete otsuste tegemisele haridustee valikul ning paremale integreerumisele tööturuga.

Õpilastel areneb infotehnoloogia ja meediavahendite kasutamise oskus informatsiooni vastuvõtmiseks, kasutamiseks, edastamiseks, analüüsimiseks ja hankimiseks. Antakse praktiline arvutioskus kontoritarkvara, tekstitöötluse, interneti ja tabelarvutuse kasutamiseks, esitlusgraafika loomiseks, informatsiooni haldamiseks.