KiK


Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli õpilastele 2020/2021.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik põhikooli õpilased, kokku 242 õpilast.

Partnerid: keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi looduskool

Projekti maksumus: 2 589.- (100% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus)

Rakvere Eragümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastele 2020/2021.õa. keskkonnateemaliste õppepäevade läbiviimine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik gümnaasiumiastme õpilased, kokku 125 õpilast.

Partner RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 1 370.-, millest u. 60% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rakvere Eragümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastele 2019/2020.õa. keskonnateemaliste õppepäevade läbiviimine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes. Planeeritavad praktikumid/õppepäevad toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Iga õpilane saab osa võtta ühest loodusprogrammist/praktikumist.

Projektis osalevad kõik gümnaasiumiastme õpilased, kokku 95 õpilast.

Partner RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 1 018.-, millest u. 75% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli õpilastele 2019/2020.õa. õppekäikude ja õppeprogrammise korraldamine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik põhikooli õpilased, kokku 230 õpilast.

Partnerid: keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi looduskool

Projekti maksumus: 2 127.-, millest u. 95% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2018/2019.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 3 720.-, millest 96% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2017/2018.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism, RMK Matsalu Külastuskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts, Soomaa looduskeskus

Projekti maksumus: 3 732.-, millest 81,3 % toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2016/2017.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad pea kõik õpilased (välja arvatud 10. ja 11. klass), kokku 260 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Keskkonnaharidus, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Lahemaa Looduskool

Projekti maksumus: 4 874.-

Projekti toetab pea 100% Keskkonnainvesteeringute Keskus

Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli õpilastele 2020/2021.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik põhikooli õpilased, kokku 242 õpilast.

Partnerid: keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi looduskool

Projekti maksumus: 2 589.- (100% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus)

Rakvere Eragümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastele 2020/2021.õa. keskkonnateemaliste õppepäevade läbiviimine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik gümnaasiumiastme õpilased, kokku 125 õpilast.

Partner RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 1 370.-, millest u. 60% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rakvere Eragümnaasiumi gümnaasiumiastme õpilastele 2019/2020.õa. keskonnateemaliste õppepäevade läbiviimine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes. Planeeritavad praktikumid/õppepäevad toetavad riikliku õppekava täitmist praktiliste kogemuste ja näidete kaudu ning õpitulemuste saavutamist. Iga õpilane saab osa võtta ühest loodusprogrammist/praktikumist.

Projektis osalevad kõik gümnaasiumiastme õpilased, kokku 95 õpilast.

Partner RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 1 018.-, millest u. 75% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Rakvere Eragümnaasiumi põhikooli õpilastele 2019/2020.õa. õppekäikude ja õppeprogrammise korraldamine.

Projekti eesmärk on kujundada õpilastes arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Projekti raames võtavad õpilased osa erinevatest õppeprogrammidest, mille teemadeks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Projektis osalevad kõik põhikooli õpilased, kokku 230 õpilast.

Partnerid: keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi looduskool

Projekti maksumus: 2 127.-, millest u. 95% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2018/2019.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 3 720.-, millest 96% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2017/2018.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism, RMK Matsalu Külastuskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts, Soomaa looduskeskus

Projekti maksumus: 3 732.-, millest 81,3 % toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2016/2017.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad pea kõik õpilased (välja arvatud 10. ja 11. klass), kokku 260 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Keskkonnaharidus, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Lahemaa Looduskool

Projekti maksumus: 4 874.-

Projekti toetab pea 100% Keskkonnainvesteeringute Keskus