KiK


Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2018/2019.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 3 720.-, millest 96% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2017/2018.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism, RMK Matsalu Külastuskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts, Soomaa looduskeskus

Projekti maksumus: 3 732.-, millest 81,3 % toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2016/2017.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad pea kõik õpilased (välja arvatud 10. ja 11. klass), kokku 260 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Keskkonnaharidus, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Lahemaa Looduskool

Projekti maksumus: 4 874.-

Projekti toetab pea 100% Keskkonnainvesteeringute Keskus

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2018/2019.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Ökokratt, RMK Sagadi Looduskool

Projekti maksumus: 3 720.-, millest 96% toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2017/2018.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad kõik õpilased, kokku 340 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Ökoturism, RMK Matsalu Külastuskeskus, MTÜ Emajõe Lodjaselts, Soomaa looduskeskus

Projekti maksumus: 3 732.-, millest 81,3 % toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Projekti nimetus: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastele 2016/2017.õa. õppekäikude ja õppeprogrammide korraldamine.

Eesmärk: Rakvere Eragümnaasiumi õpilastes keskkonnasäästlike tarbimisharjumuste kujundamiseks ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimiseks korraldatavad õppeprogrammid ja õppekäigud nii koolis kohapeal kui ka keskkonnakaitse- ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtetes.

Projektis osalevad pea kõik õpilased (välja arvatud 10. ja 11. klass), kokku 260 õpilast.

Partnerid: Keskkonnaamet, MTÜ Lahemaa Keskkonnaharidus, MTÜ Lahemaa Ökoturism, Lahemaa Looduskool

Projekti maksumus: 4 874.-

Projekti toetab pea 100% Keskkonnainvesteeringute Keskus