Kunstisuund


Õppesuuna eesmärk on anda õpilasele lisaks üldkeskharidusele võimalikult laialdane kunstialane üldettevalmistus. Lähtutud  on traditsioonilise kunstihariduse lõimimisest kaasaegsesse ühiskonda.                         

Õppesuuna siht on rohkete praktiliste tööde käigus arendada õpilase käelisi ja kunstilisi oskuseid, anda esmaseid kutseoskuseid, kujundada  iseseisvat tööoskust.

Selle õppesuuna läbimine annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis või Tallinna Kunstiakadeemias.

Õppesuund kujundab tervikliku maailmanägemisega, keskkonda säästva, taastava ja taasloova hoiakuga isikut.

Õpilane omandab kunstialased baasteadmised ja üldoskused tasemel, mis võimaldavad lõpetanul iseseisvalt langetada kunstiliselt kvaliteedilt pädevaid otsuseid.

Kolme aasta jooksul omandatakse  tarvilikud oskused ja pädevused orienteerumiseks erialases informatsioonis ja valdkonnas.

Õppesuuna eesmärk on anda õpilasele lisaks üldkeskharidusele võimalikult laialdane kunstialane üldettevalmistus. Lähtutud  on traditsioonilise kunstihariduse lõimimisest kaasaegsesse ühiskonda.                         

Õppesuuna siht on rohkete praktiliste tööde käigus arendada õpilase käelisi ja kunstilisi oskuseid, anda esmaseid kutseoskuseid, kujundada  iseseisvat tööoskust.

Selle õppesuuna läbimine annab ettevalmistuse õpingute jätkamiseks ka Tartu Kõrgemas Kunstikoolis või Tallinna Kunstiakadeemias.

Õppesuund kujundab tervikliku maailmanägemisega, keskkonda säästva, taastava ja taasloova hoiakuga isikut.

Õpilane omandab kunstialased baasteadmised ja üldoskused tasemel, mis võimaldavad lõpetanul iseseisvalt langetada kunstiliselt kvaliteedilt pädevaid otsuseid.

Kolme aasta jooksul omandatakse  tarvilikud oskused ja pädevused orienteerumiseks erialases informatsioonis ja valdkonnas.