Uudised

Mets on enamat kui lihtsalt puud 26. mai Indrek Pilv


Rakvere Eragümnaasiumis on lisaks kõigile tavapärastele õppeainetele ja õppesuuna valikainetele veel kolm erilist kursust gümnaasiumiastme õpilastele: mõõtmis-, metsandus- ja sotsiaaltööpraktika. 20. mail jõudis järjekordse õppepäevaga lõpule 11. klassi metsanduspraktika.

„Õppepäeval Rakvere linnametsas õpiti mõõtma puu kõrgust, rinnasdiameetrit, hindama metsaeralduse liitust ning leidma rinnapindala ja nende alusel eralduse puistu hektaritagavara,“ loetles metsanduspraktika õpetaja Sven Valler.

Kogu 11. klassis toimuv kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas on juttu metsade väärtusest, bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest, metsakasvatuse põhialustest, metsanduslikest mõistetest.

Praktilises osas tutvusid 11. klassi õpilased RMK Oandu Külastuskeskuses põlismetsa metsatüüpidega, Lahemaa loodusega ja metsandusliku traditsiooni ajalooga. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis ja Tartu Ülikooli Botaanikaaias toimusid töötoad liigilisest mitmekesisusest erinevates loodusvööndites. RMK Kullenga taimlas räägiti taimla- ja seemnemajandusest.

„Metsanduspraktika on selline valikaine, mis suurel määral sõltub õpetaja isiksusest. Meie õpetaja Sven Valler on pühendunud loodusele, aga mõistab ka metsanduse praktilisi aspekte ning oskab kõike seda õpilastele edasi anda,“ rõhutas direktor Anne Nõgu. „See on äärmiselt oluline, et oleks inimene, kes oskab loodust mõista ja oma teadmisi jagada.“

Lisaks eelpool loetletule osalesid 11. klassi õpilased RMK metsaistutuspäeval metsaistutustalgutel Tartumaal.

„Metsaistutamist on läbi aastate peetud oluliseks, ka mina käisin kooli ajal metsa istutamas, aga aastate jooksul on võimalused olnud erinevad. Paraku piirdus tollal kõik praktilise tööga, aga täna on meie õpilastel võimalik tutvuda ka metsandusteooriaga,“ märkis Anne Nõgu. „Kui sa istutad puu, siis pead mõtlema ka sellele, et see puu kasvab kunagi suureks. Kui inimene on elus kasvõi ühe puu istutanud, on ta teinud väikese sammu maailma päästmiseks.“

Meie 11. klassi õpilastel on ehk kunagi võimalik oma lapselastega minna Tartumaale metsa matkama ja näidata uhkusega, et just see mets on nende oma kätega istutatud.

Rakvere Eragümnaasiumis on lisaks kõigile tavapärastele õppeainetele ja õppesuuna valikainetele veel kolm erilist kursust gümnaasiumiastme õpilastele: mõõtmis-, metsandus- ja sotsiaaltööpraktika. 20. mail jõudis järjekordse õppepäevaga lõpule 11. klassi metsanduspraktika.

„Õppepäeval Rakvere linnametsas õpiti mõõtma puu kõrgust, rinnasdiameetrit, hindama metsaeralduse liitust ning leidma rinnapindala ja nende alusel eralduse puistu hektaritagavara,“ loetles metsanduspraktika õpetaja Sven Valler.

Kogu 11. klassis toimuv kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas on juttu metsade väärtusest, bioloogilise mitmekesisuse tähtsusest, metsakasvatuse põhialustest, metsanduslikest mõistetest.

Praktilises osas tutvusid 11. klassi õpilased RMK Oandu Külastuskeskuses põlismetsa metsatüüpidega, Lahemaa loodusega ja metsandusliku traditsiooni ajalooga. Tartu Ülikooli Loodusmuuseumis ja Tartu Ülikooli Botaanikaaias toimusid töötoad liigilisest mitmekesisusest erinevates loodusvööndites. RMK Kullenga taimlas räägiti taimla- ja seemnemajandusest.

„Metsanduspraktika on selline valikaine, mis suurel määral sõltub õpetaja isiksusest. Meie õpetaja Sven Valler on pühendunud loodusele, aga mõistab ka metsanduse praktilisi aspekte ning oskab kõike seda õpilastele edasi anda,“ rõhutas direktor Anne Nõgu. „See on äärmiselt oluline, et oleks inimene, kes oskab loodust mõista ja oma teadmisi jagada.“

Lisaks eelpool loetletule osalesid 11. klassi õpilased RMK metsaistutuspäeval metsaistutustalgutel Tartumaal.

„Metsaistutamist on läbi aastate peetud oluliseks, ka mina käisin kooli ajal metsa istutamas, aga aastate jooksul on võimalused olnud erinevad. Paraku piirdus tollal kõik praktilise tööga, aga täna on meie õpilastel võimalik tutvuda ka metsandusteooriaga,“ märkis Anne Nõgu. „Kui sa istutad puu, siis pead mõtlema ka sellele, et see puu kasvab kunagi suureks. Kui inimene on elus kasvõi ühe puu istutanud, on ta teinud väikese sammu maailma päästmiseks.“

Meie 11. klassi õpilastel on ehk kunagi võimalik oma lapselastega minna Tartumaale metsa matkama ja näidata uhkusega, et just see mets on nende oma kätega istutatud.