Uudised

Mitmekesine ja kvaliteetne haridus digitaalse õppevaraga Rakvere Eragümnaasiumis 28. veebruar Indrek Pilv


Uuest õppeveerandist algavad katsetused ja parimate töövõtete kaardistamine, et juba lähitulevikus multifunktsionaalse Snapmaker 3-1 CNC seadme (3D printer, CNC laser, CNC frees) abil saaksid õpilased ellu viia põnevaid tehnoloogiavaldkonna projekte.

Digitaalse õppevara soetasime tänu Euroopa sotsiaalfondi (ESF) ja riiklikule toetusele.

Uuest õppeveerandist algavad katsetused ja parimate töövõtete kaardistamine, et juba lähitulevikus multifunktsionaalse Snapmaker 3-1 CNC seadme (3D printer, CNC laser, CNC frees) abil saaksid õpilased ellu viia põnevaid tehnoloogiavaldkonna projekte.

Digitaalse õppevara soetasime tänu Euroopa sotsiaalfondi (ESF) ja riiklikule toetusele.