Uudised

Rakvere Eragümnaasium osales TalTech Virumaa kolledži koostööseminaril 06. veebruar Indrek Pilv


Kohtla Järvel, TalTech Virumaa kolledžis toimus 31. jaanuaril esimest korda kõrgkooli, gümnaasiumide ja ettevõtete koostööseminar, kus arutleti tuleviku tööjõuvajaduste ning võimalike koostöökohtade üle. Rakvere Eragümnaasiumist osalesid õppekorraldusjuht Laila Talunik ja arendusjuht Tea Parts. Kohtumise eesmärk oli mõista, miks inseneeria erialad ei ole noorte seas populaarsed ning ühiselt mõelda, mida me saame selleks teha, et tagada inseneride järelkasv.

Kõigepealt tuli ühiselt kokku leppida, kes üldse on insener. Selle elukutse all mõistetakse väga erinevaid tegevusi, aga selles valdkonnas töötavad inimesed ütlesid, et kõige paremini kirjeldab inseneri ametit sõna “leiutaja”.

Seminarilt jäi kõlama mõte, et inseneride järelkasvu peale võiks mõelda juba algklassides, suunates lapsi oma loovust väljendama leiutamises.

Samuti leidsid seminaril osalejad, et põhikoolides tuleb tõsta reaal- ja loodusainete õppe kvaliteeti. Lisaks tuleb tihendada koostööd ettevõtete ja koolide vahel, et õpilastel tekiks juba kooliajal hea ülevaade eesootavatest võimalustest tööturul.

Teadlikkust noorte valikuvõimaluste kohta peaks tõstma ka lapsevanemate hulgas, et neil oleks parem ülevaade oma laste karjäärivalikute võimalustest. Kutsevalik ei alga pärast gümnaasiumi lõpetamist, sellega tuleb tegeleda märksa varem.

Oleme tänulikud kolledži juhtkonnale algatuse eest. Saime mitmeid ideid, mida võiksime oma koolis rakendada.

Meis kõigis on peidus leiutaja. Toidame teda!

Fotol vasakult: Laila Talunik (REG õppekorraldusjuht), Mare Roosileht (Taltech Virumaa kolledži direktor), Tea Parts (REG arendusjuht) ja Anna Kaljusaar (Taltech Virumaa kolledži Partnersuhete juht)

Kohtla Järvel, TalTech Virumaa kolledžis toimus 31. jaanuaril esimest korda kõrgkooli, gümnaasiumide ja ettevõtete koostööseminar, kus arutleti tuleviku tööjõuvajaduste ning võimalike koostöökohtade üle. Rakvere Eragümnaasiumist osalesid õppekorraldusjuht Laila Talunik ja arendusjuht Tea Parts. Kohtumise eesmärk oli mõista, miks inseneeria erialad ei ole noorte seas populaarsed ning ühiselt mõelda, mida me saame selleks teha, et tagada inseneride järelkasv.

Kõigepealt tuli ühiselt kokku leppida, kes üldse on insener. Selle elukutse all mõistetakse väga erinevaid tegevusi, aga selles valdkonnas töötavad inimesed ütlesid, et kõige paremini kirjeldab inseneri ametit sõna “leiutaja”.

Seminarilt jäi kõlama mõte, et inseneride järelkasvu peale võiks mõelda juba algklassides, suunates lapsi oma loovust väljendama leiutamises.

Samuti leidsid seminaril osalejad, et põhikoolides tuleb tõsta reaal- ja loodusainete õppe kvaliteeti. Lisaks tuleb tihendada koostööd ettevõtete ja koolide vahel, et õpilastel tekiks juba kooliajal hea ülevaade eesootavatest võimalustest tööturul.

Teadlikkust noorte valikuvõimaluste kohta peaks tõstma ka lapsevanemate hulgas, et neil oleks parem ülevaade oma laste karjäärivalikute võimalustest. Kutsevalik ei alga pärast gümnaasiumi lõpetamist, sellega tuleb tegeleda märksa varem.

Oleme tänulikud kolledži juhtkonnale algatuse eest. Saime mitmeid ideid, mida võiksime oma koolis rakendada.

Meis kõigis on peidus leiutaja. Toidame teda!

Fotol vasakult: Laila Talunik (REG õppekorraldusjuht), Mare Roosileht (Taltech Virumaa kolledži direktor), Tea Parts (REG arendusjuht) ja Anna Kaljusaar (Taltech Virumaa kolledži Partnersuhete juht)