Uudised

Siseturvalisuse õppesuund 19. mai Indrek Pilv


Õppesuuna eesmärk on tutvustada siseturvalisuse valdkonda laiemalt ning anda õpilastele ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest. Õppetöösse on kaasatud oma ala professionaalid ja praktikud.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised politsei- ja piirivalvetööst, päästeameti- ja vangalateenistuse tööst, maksu- ja tolliameti tööst, õigusõpetusest, kriisipsühholoogiast, meditsiinist. Lisaks on täiendavad kursused kehaliste võimete arendamiseks ning välilaagrid.

Õppesuunas õpitu annab baasi minna abipäästja ning abipolitseiniku eksamile. Õppesuuna läbimine toetab õpilasi Sisekaitseakadeemiasse õppima kandideerimisel.

Õppesuuna eesmärk on tutvustada siseturvalisuse valdkonda laiemalt ning anda õpilastele ülevaade sisejulgeoleku eri- ja kutsealadest. Õppetöösse on kaasatud oma ala professionaalid ja praktikud.

Õppesuuna valinud õpilane saab baasteadmised politsei- ja piirivalvetööst, päästeameti- ja vangalateenistuse tööst, maksu- ja tolliameti tööst, õigusõpetusest, kriisipsühholoogiast, meditsiinist. Lisaks on täiendavad kursused kehaliste võimete arendamiseks ning välilaagrid.

Õppesuunas õpitu annab baasi minna abipäästja ning abipolitseiniku eksamile. Õppesuuna läbimine toetab õpilasi Sisekaitseakadeemiasse õppima kandideerimisel.