Uudised

Võõrkeelenädal teeb õppimisest mängu 17. aprill Indrek Pilv


8.-12. aprillil toimub koolis võõrkeelenädal, mille raames pööratakse tähelepanu keelte mängulisele õppimisele, teiste ainete lõimimisele võõrkeeltega, aga toimuvad ka kontserdid ja konkursid.

Võõrkeelenädala ettevõtmised toimuvad nii ainetundides kui ülekooliliste üritustena. Tundides pööratakse sel nädalal rohkem tähelepanu mängulisele keeleõppele, rohkem tegeletakse ka laulmisega. Klassides toimuvad võistluslikud viktoriinid, omavahel võtavad mõõtu ka gümnaasiumiastme õpilased. Ainete lõimimise raames külastavad põhikooliastme õpilased koos õpetaja Kristiinaga Rakvere spordikeskuses prügist loodud näitust „Lähme nulli“, mille raames täidetakse töölehti. 

Kolmapäeval korraldab meie kool maakondlikku etluskonkurssi 3.-5. klasside õpilastele, kelle ingliskeelseid ettekandeid hindab rahvusvaheline žürii. Neljapäeval toimuvad kontserdid, kus saab kuulda laule ja luuletusi erinevates keeltes, muuhulgas külastavad meid ka siinsete ukrainlaste kaasmaalaskonna Barvinok lauljad.

Reedel lisab nädalale rahvusvahelist mõõdet ja veel ühe keele sõpruskool Lätist, Mazsalacast, mille 5. klassi õpilased tulevad külla meie 6. klassile.
 

8.-12. aprillil toimub koolis võõrkeelenädal, mille raames pööratakse tähelepanu keelte mängulisele õppimisele, teiste ainete lõimimisele võõrkeeltega, aga toimuvad ka kontserdid ja konkursid.

Võõrkeelenädala ettevõtmised toimuvad nii ainetundides kui ülekooliliste üritustena. Tundides pööratakse sel nädalal rohkem tähelepanu mängulisele keeleõppele, rohkem tegeletakse ka laulmisega. Klassides toimuvad võistluslikud viktoriinid, omavahel võtavad mõõtu ka gümnaasiumiastme õpilased. Ainete lõimimise raames külastavad põhikooliastme õpilased koos õpetaja Kristiinaga Rakvere spordikeskuses prügist loodud näitust „Lähme nulli“, mille raames täidetakse töölehti. 

Kolmapäeval korraldab meie kool maakondlikku etluskonkurssi 3.-5. klasside õpilastele, kelle ingliskeelseid ettekandeid hindab rahvusvaheline žürii. Neljapäeval toimuvad kontserdid, kus saab kuulda laule ja luuletusi erinevates keeltes, muuhulgas külastavad meid ka siinsete ukrainlaste kaasmaalaskonna Barvinok lauljad.

Reedel lisab nädalale rahvusvahelist mõõdet ja veel ühe keele sõpruskool Lätist, Mazsalacast, mille 5. klassi õpilased tulevad külla meie 6. klassile.