Oluline

VASTUVÕTT 10. KLASSI 27. juuni Indrek Pilv


Rakvere Eragümnaasiumis on alates 1. märtsist avatud avalduste vastuvõtt 10. klassi.

Gümnaasiumisse soovijatel tuleb ära täita sooviavaldus, mille leiab kooli kodulehelt, Avaldus 10. klassi astumiseks. Registreerimisel on vajalik ära märkida ka eelistatud õppesuund. Kooli kandideerijal on võimalik valida nelja suuna vahel - kunst, infotehnoloogia, siseturvalisus ja ettevõtlus. Täidetud sooviavaldus tuleb saata kooli üldmeiliaadressil reg[at]reg.ee.

Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse, põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami punktide ja perevestluse alusel. Pärast 9. klassi lõpetamist palume tuua kooli kantseleisse lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (koopia saab teha ka kohapeal) ning registreerida vastuvõtuvestlusele.

Lisainfo:

32 23 940

reg[at]reg.ee


 

Rakvere Eragümnaasiumis on alates 1. märtsist avatud avalduste vastuvõtt 10. klassi.

Gümnaasiumisse soovijatel tuleb ära täita sooviavaldus, mille leiab kooli kodulehelt, Avaldus 10. klassi astumiseks. Registreerimisel on vajalik ära märkida ka eelistatud õppesuund. Kooli kandideerijal on võimalik valida nelja suuna vahel - kunst, infotehnoloogia, siseturvalisus ja ettevõtlus. Täidetud sooviavaldus tuleb saata kooli üldmeiliaadressil reg[at]reg.ee.

Vastuvõtt toimub õpilase põhikooli lõputunnistuse, põhikooli emakeele ja matemaatika lõpueksami punktide ja perevestluse alusel. Pärast 9. klassi lõpetamist palume tuua kooli kantseleisse lõputunnistuse ja hinnetelehe koopia (koopia saab teha ka kohapeal) ning registreerida vastuvõtuvestlusele.

Lisainfo:

32 23 940

reg[at]reg.ee